Szkoła wolna od dopalaczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W styczniu 2016 nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Szkoła wolna od dopalaczy" , którego celem jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Projekt organizowany jest przez Studium Prawa Europejskiego

Zadania do zrealizowania w ramach konkursu:

LP.

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

1

Używkom mówię nie”

Zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek.

Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy.

2

Dopalacze – jak się przed tym bronić”

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów.

3

Nie daj się wypalić”

Przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w wybranej formie: ulotki, radiowęzeł, akcja informacyjna na stronie internetowej szkoły.

4

Stop dopalaczom”

Przygotowanie plakatu „Stop dopalaczom”

5

Pedagogizacja uczniów, rodziców, dyrektorów, nauczycieli i pedagogów.

1) spotkanie z lekarzem nt. Niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy

2) spotkanie z policjantem nt. Odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy.

6

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej.

7

Pakt przeciwko dopalaczom”

Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie.

8

Pedagogizacja uczniów

Zorganizowanie spotkania uczniów z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniachz tym związanych lub włączyć uczniom film na ww. temat.

9

Pedagogizacja uczniów

Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych inscenizacji, które będą podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat działania dopalaczy.

Więcej informacji na stronie www.dopalaczewszkole.pl.

Zachęcamy do zaangażowania się w nasze akcje!

Anna Michalik

Anna Jamróz-Maślanka

Artykuły

Przejdź do - Zadanie 1 "Używkom mówię nie"

Zadanie 1 "Używkom mówię nie"

UŻYWKOM MÓWIĘ NIE”

Na zajęciach wychowawczych młodzież Gimnazjum nr 9 im. Janusza Korczaka w Jaworznie została wprowadzona w tematykę asertywności. Uczniowie poznali techniki skutecznego odmawiania. Po wstępie teoretycznym ćwiczyli w parach swoją asertywność w przypadku, gdy ktoś namawia ich do stosowania zakazanych substancji psychoaktywnych. Następnym zadaniem było przedstawienie doświadczenia ukazującego mechanizm uzależnienia. Na zakończenie zajęć młodzież samodzielnie wskazała szkody zdrowotne i społeczne związane z używaniem dopalaczy. Prowadzące podsumowały wiedzę zdobytą na zajęciach.

Anna Michalik

Anna Jamróz-Maślanka

28 września 2016
Przejdź do - Zadanie 2 - "Dopalacze - jak się przed tym bronić".

Zadanie 2 - "Dopalacze - jak się przed tym bronić".

DOPALACZE – JAK SIĘ PRZED TYM BRONIĆ?”

 

Od dnia 14. marca 2016 do 30. marca 2016 roku w Gimnazjum nr 9 w Jaworznie we wszystkich klasach gimnazjalnych zostały przeprowadzone konwersatoria na temat: „Dopalacze – jak się przed tym bronić?”. Uczniowie klas od I – III zostali poinformowani o szczegółach kampanii „Szkoła wolna od dopalaczy”. Na zajęciach gimnazjaliści korzystając z metody burzy mózgów odpowiadali na pytanie: „Co robią ludzie, aby poprawić swoje samopoczucie?” Odpowiedzi zostały podzielone na dwie grupy: sposoby pozytywne oraz negatywne. Kolejnym zadaniem było wypisanie przez uczniów informacji „Co cenią w sobie najbardziej?” Odpowiedzi uczniów zostały przedstawione na forum klasy. Podsumowując, nauczyciel poinformował uczniów o sile samooceny w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym. Kolejnym etapem zajęć było przedstawienie klasom prezentacji multimedialnej na temat mitów i faktów dotyczących dopalaczy. Uwzględniono aspekty społeczne, zdrowotne i prawne.

Anna Michalik

Anna Jamróz-Maślanka

24 sierpnia 2016

Zadanie 3 "Nie daj się wypalić"

NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ”

 

We wrześniu 2016 roku została przeprowadzona międzyszkolna kampania informacyjna, która miała na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy. Do szkół gimnazjalnych na terenie miasta Jaworzna została rozesłana ulotka profilaktyczna wykonana przez uczniów naszego gimnazjum.

Anna Michalik

Anna Jamróz-Maślanka

28 września 2016
Przejdź do - Zadanie 4 "Stop dopalaczom!"

Zadanie 4 "Stop dopalaczom!"

"STOP DOPALACZOM"

 

W miesiącu maju 2016 roku został przeprowadzony konkurs plastyczny dotyczący projektu pt. „Szkoła wolna od dopalaczy”. Uczniowie klas I-III wykonywali swoje dzieła dowolną techniką w formacie A4 bądź A3. W czerwcu br. zorganizowaliśmy wystawę najlepszych prac plastycznych.

 

Anna Michalik

Anna Jamróz-Maślanka

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Zadanie 4 "Stop dopalaczom!"
Przejdź do - Zadanie 5 - Spotkania z rodzicami, uczniami i radą pedagogiczną

Zadanie 5 - Spotkania z rodzicami, uczniami i radą pedagogiczną

 

PEDAGODIZACJI UCZNIÓW, RODZICÓW, DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW

 

Gimnazjum 9 przeprowadziło pedagogizację uczniów, rodziców i rady pedagogicznej związaną z realizacją projektu pt. „Szkoła wolna od dopalaczy”.

 

Rodzice

Dnia 15. września 2016 roku, rodzice uczniów klas gimnazjalnych spotkali się z pracownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, który przeprowadził prelekcję na temat niebezpieczeństw zdrowotnych i społecznych jakie niesie za sobą używanie dopalaczy. Na spotkaniu rodzice dowiedzieli się również co robić, aby uchronić swoje dziecko przed „nowymi narkotykami”.

 

Uczniowie

Dnia 18. maja 2016 roku, uczniowie Gimnazjum 9 spotkali się z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Spotkanie dotyczyło odpowiedzialności karnej wynikającej z posiadania i rozprowadzania dopalaczy.

 

Dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele

W dniach 14.03.2016 i 5.04.2016 dyrektor szkoły, w-ce dyrektorzy wraz z całym gronem pedagogicznym uczestniczyli w szkoleniu pt. „Dopalacze i inne środki psychoaktywne - interwencja profilaktyczna”. Pierwsza część miała charakter teoretyczny, a druga warsztatowy - sposoby pracy z uczniem.

Anna Michalik

Anna Jamróz-Maślanka

19 września 2016
Przejdź do - Zadanie 6 "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Zadanie 6 "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 

W Gimnazjum nr 9 w Jaworznie odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratowników medycznych ze Straży Miejskiej w Jaworznie. Warsztaty zostały zorganizowane dla wolontariuszy naszej szkoły.

Następnie wolontariusze przekazali zdobytą wiedzę uczniom Gimnazjum nr 9. W każdej klasie przeprowadzono zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, na których uczniowie mogli wcielić się w rolę osoby ratującej życie drugiemu człowiekowi. Uczestnicy korzystali z fantoma oraz akcesoriów pierwszej pomocy.

Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem, młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach.

Anna Michalik

Anna Jamróz-Maślanka

24 sierpnia 2016
Przejdź do - Zadanie 7 "Pakt przeciwko dopalaczom"

Zadanie 7 "Pakt przeciwko dopalaczom"

PAKT PRZECIWKO DOPALACZOM


Dnia 12. kwietnia 2016 roku w Gimnazjum nr 9 w Jaworznie odbyła się akcja zbierania podpisów na liście osób, które dopalaczom mówią „nie”. W ramach kampanii „Szkoła wolna od dopalaczy” uczniowie wszystkich klas na zajęciach wychowawczych złożyli swoje podpisy. Młodzież chętnie uczestniczyła w akcji.

Anna Michalik

Anna Jamróz-Maślanka

24 sierpnia 2016
Czytaj więcej o: Zadanie 7 "Pakt przeciwko dopalaczom"
Przejdź do - Zadanie 8 - Film o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy

Zadanie 8 - Film o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy

FILM O NEGATYWNYCH SKUTKACH ZAŻYWANIA DOPALACZY

 

Na zajęciach wychowawczych został zaprezentowany film dokumentalny o negatywnych skutkach z zażywania dopalaczy. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali film, który uświadomił im jak wielkim zagrożeniem zdrowotnym, psychicznym i społecznym jest stosowanie dopalaczy.

29 września 2016