Skróty_plan lekcji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SKRÓTY STOSOWANE W PLANIE LEKCJI

ODDZIAŁY:

1a – 6b : oznaczenia klas Szkoły Podstawowej nr 8 – cyfry arabskie

Ia – IIIb: oznaczenia klas Gimnazjum nr 9 – cyfry rzymskie

SALE SZKOLNE:

103, 104, 105, 106, 107, 108 – sale na pierwszym piętrze

200,201, 202,203, 204, 205, 206, 207 – sale na drugim piętrze

300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 – sale na trzecim piętrze

0 – sala na poziomie szatni

15, 17, 18 – sale na parterze

202a – sala 202 – razem z pedagogiem

302a – sala 302 – razem z pedagogiem

SG – sala gimnastyczna

Świ – świetlica

Jad. - jadalnia

B2 – zaplecze biblioteki

 

DYŻURY:

KI – korytarz – I piętro

KII L - korytarz – II piętro, strona lewa

KII P - korytarz – II piętro, strona prawa

KIII L - korytarz – III piętro, strona lewa

KIII P - korytarz – III piętro, strona prawa

 

PRZEDMIOTY:

Ko – koło

KS – koło społeczne

L – logopedia

M- matematyka

Mu- muzyka

NI – nauczanie indywidualne

ZI- indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Pe – godziny pedagoga

Pl – plastyka

P – przyroda

R – religia

Rew – rewalidacja

Soc. - socjoterapia

B – biologia

Ch – chemia

DZ – doradztwo zawodowe

EdB – edukacja dla bezpieczeństwa

EW – edukacja wczesnoszkolna

EW M - edukacja wczesnoszkolna – zajęcia muzyczne

EW P - edukacja wczesnoszkolna – zajęcia plastyczne

F – fizyka

G – geografia

H – historia

HiS – historia i społeczeństwo

I – informatyka

JA – język angielski

JN – język niemiecki

JP – język polski

Ś – świetlica

T – technika

WF – wychowanie fizyczne

WoS – wiedza o społeczeństwie

WDŻ – wychowanie do życia w rodzinie

ZAM – zajęcia artystyczne – muzyczne

ZAP – zajęcia artystyczne – plastyczne

Zkom – zajęcia komputerowe

ZT1, ZT2, ZT3 – zajęcia techniczne (podział na grupy)

ZW – zajęcia z wychowawcą

ZDW – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

ZKK – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne